15.10.2019 – Când trebuie înălţată rugăciunea? De ce fel de loc avem nevoie pentru rugăciune?

Profetul Daniel ne recomandă de trei ori pe zi(Daniel 6,10); psalmistul David crede că dimineaţa(Psalmul 5,3), seara(140,2) sau miezul nopţii(118,62) sunt momente prielnice rugăciunii. Mântuitorul spune Tatălui: Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi(Ioan 11,42). Prin înomenirea Logosului noi avem prilejul să-L binecuvântăm pe Dumnezeu în veci. Apostolul Pavel spune: rugaţi-vă neîncetat(1 Tesaloniceni 5,17). Pentru a deveni rugăciune neîncetată, cuvântul trebuie prelungit cu fapta bună, ca efort al libertăţii noastre. Se roagă neîncetat numai acela care leagă rugăciunea de faptă şi fapta de rugăciune. Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna şi să nu-şi piardă nădejdea(Luca 18,1).

Rugăciunea are nevoie de susţinere, de un sprijin oferit de mediul experierii ei. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic şi Se află pretutindeni. Dacă nu ar da importanţă locului sacru, nu S-ar fi arătat lui Moise în rugul aprins şi nici nu i-ar fi cerut să-şi dezlege încălţămintea. Dacă nu ar fi îngăduit un loc special pentru rugăciune, nu ar fi lăsat pe David să ridice templul din Ierusalim. Duhul Sfânt dă cuvânt regelui David: casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile(Psalmul 92,7). De aceea a lăsat şi biserica să fie loc al rugăciunii comune, unde oamenii să se adune pentru a lăuda Creatorul şi Mântuitorul lor. Iar locul se sfinţeşte prin venirea Celui Sfânt acolo şi rămânerea Lui în acel loc. Vine în locul acela pentru că ne iubeşte şi este chemat de noi prin rugăciune. Rămâne acolo pentru că ne iubeşte şi noi Îi cerem să rămână fiindcă avem nevoie de El, de prezenţa Lui personală tămăduitoare şi odihnitoare de suflet.

Mântuitorul Hristos spune: tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie(Matei 6,6). Sf.Ioan Gură de Aur îndeamnă: casa ta să fie o biserică; scoală-te la miezul nopţii. În timpul nopţii, sufletul este mai pur, mai uşor: slăveşte-ţi Stăpânul. Dacă ai copii, trezeşte-i să se unească cu tine într-o rugăciune comună.

Cuviosul Siluan Athonitul spune că pentru rugăciune Hristos Domnul ne-a dat biserica.

Pr. Ion Marinescu