15.10.2019 – Roadele rugăciunii

Cel mai frumos dar al rugăciunii este venirea lui Dumnezeu lângă noi: aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El(Psalmul 144,19). Atunci când ne rugăm nu suntem singuri, ci Hristos cu sfinţii şi cu îngerii se roagă împreună cu noi Tatălui. Vederea şi simţirea lui Dumnezeu aduce bucurie omului, o bucurie dorită de om: Doamne, bine este nouă să fim aici(Matei 17,4).Părintele Stăniloae spune că rugăciunea este taina unirii omului cu Dumnezeu.

Rugăciunea este expresia iubirii şi încrederii noastre faţă de Dumnezeu. Rugându-se, omul aduce în inima sa dorul spre cele bune, spre cele sfinte, lepădând toată pofta şi grija cea lumească.

Prin rugăciune îi vin omului puteri nenumărate şi nesfârşite, chiar puteri de rugăciune. Dumnezeu îi vine întru întâmpinare, întărindu-i acest efort. Rugăciunea îmbrăţişează oraşul, neamurile, umanitate şi cere pacea şi unirea tuturor. Prin rugăciune se ajunge la Dumnezeu şi prin ea dobândim smerenie, răbdare şi tot lucrul bun.

Rugăciunea ne ţine gândul la Dumnezeu, nu ne lasă să ne depărtăm de El. Sf.Atanasie cel Mare zice: primii oameni au păcătuit pentru că nu s-au mai gândit la Dumnezeu. Cuviosul Siluan spune: cine iubeşte pe Domnul, acela îşi aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naşte rugăciunea…fără rugăciune sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Sfântului Duh.

Sf.Ioan Gură de Aur laudă rugăciunea zicând: mare armă e rugăciunea, mare podoabă e cererea: ea e siguranţă şi liman şi comoară de bunătăţi şi bogăţie nejefuită. Evagrie Ponticul spune: dacă eşti teolog, roagă-te; dacă te rogi eşti teolog. Sf.Isaac Sirul zice: rugăciunea este cheia care deschide înţelegerea Scripturii.

Pr. Ion Marinescu