Arhiva pentru categoria ‘Administrativ’

24.07.2019 – Prelucrarea circularei privind normele PSI

Publicat în: Administrativ la 24 iulie 2019

Biserica se supune normelor PSI conform prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor , cu modificările ulterioare, Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă , republicată, H.G nr.21/2004, Legii nr. 15/2005 si H.G. nr.1492/2004 , dar mai ales ordinului M.A.I. 28/2009 si M.C.C.P.N. 2338/2009 privind apărarea împotriva incendiilor la obiectivele de cult.

Potrivit bilanţului de până acum al istoriei, călăuzit de raţiune, omul a dovedit că se poate situa deasupra ”înţelepciunii naturii” tocmai pentru că si-a făurit un statut uman. În perimetrul acestui statut au apărut, însă, absurdităţile comportamentului uman. Din acest motiv, pentru a menţine raporturile interumane în echilibru, omenirea a fost obligata sa adopte reglementări şi norme de comportament cărora să li se subordoneze ea însăşi. Dacă echilibrele din lumea naturala se realizează în mod spontan, fără intenţii şi fără scopuri, echilibrele din lumea umana se realizează pe baza unor reglementari ai căror autori sunt oamenii înşişi. Toate aceste reglementari poartă sigiliul umanului, atât în bine, cât şi în opusul binelui.  Pin urmare , toti oamenii trebuie să se supuna acestor norme si să le respecte ca atare .

În decursul timpului Sfânta Episcopie a Slatinei şi Romanaţilor a trimis o serie de circulare prin care se aduce la cunoştinţă preoţilor parohi responsabilitatea continuă de a interveni şi de a depune eforturile necesare pentru o bună desfăşurare a serviciilor religioase  în conformitate cu normele PSI.  Totodată principala grijă asumată se va îndrepta către siguranţa creştinilor care frecventeaza biserica .

Enumerăm aici circularele Sfintei Episcopii:

-nr.444/10 aprilie 2013;

-nr.494/23 martie 2011;

-nr.2558/8 decembrie 2014:

-nr.2563/8 decembrie 2014.

Trebuie avut în vedere şi faptul că neîndeplinirea şi nepunerea în aplicare a normelor PSI poate duce la sancţiuni care prevăd avertisment până la amendă.

                                                                                Pr. Gheorghe Drugă