12.10.2015 – “Importanţa şi actualitatea dialogului interreligious”

O nouă lucrare de teologie a văzut de curând lumina tiparului la Editura „Mitropolia Olteniei”. Apariţia cu titlul „Importanţa şi actualitatea dialogului interreligios pentru lumea contemporană: istorie, perspective, soluţii” este semnată de pr. conf. dr. Adrian Boldişor, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova.

Colecţia lucrărilor teo­logice girate de Editura „Mitropolia Olteniei” s-a îmbogăţit cu încă un titlu de valoare. Lucrarea intitulată „Importanţa şi actualitatea dialogului interreligios pentru lumea contemporană: istorie, perspective, soluţii” aduce lămuriri noi cu privire la locul şi rolul unei problematici de foarte mare interes pentru teologia românească. Într-o perioadă în care problemele de ordin religios ţin capul de afiş al celor mai importante evenimente la nivel mondial, cartea părintelui Adrian Boldişor face lumină asupra rolului de echilibru pe care şi l-a asumat dintotdeauna teologia ortodoxă. În cele peste 250 de pagini, autorul oferă o analiză amplă asupra unor teme de interes actual pentru disciplina de care se ocupă, Istoria Religiilor.

„Dialogul reprezintă centrul vieţii noastre creştine”

Cu o perspectivă novatoare şi deopotrivă logică, părintele Adrian Boldişor tratează în primă instanţă subiecte precum: „Începuturile moderne ale dialogului interreligios”, „Dialogul interreligios în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor”, „Dialogul dintre creştinism şi islam”, „Dialogul dintre creştini şi evrei. Scurtă istorie contemporană”, „Dialogul dintre creştinism şi islam în perioada modernă şi contemporană” sau „Poziţia Bisericii Romano-Catolice faţă de dialogul interreligios”.

Analiza este completată de perspectiva şi soluţiile pe care autorul le identifică în conţinutul teologiei ortodoxe. În această ultimă parte a cărţii ne sunt descoperite şi lămurite limitele şi nota de autenticitate a dialogului interreligios, abordare aşezată sub girul argumentelor scripturistico-patristice. „O tratare corectă a dialogului interreligios, notează autorul, nu poate să nu ţină cont de trecut, cu atât mai mult, cu cât ideile din operele unor Sfinţi Părinţi, scriitori bisericeşti, teologi şi gânditori vechi sunt folosite ca teme în discuţiile interreligioase actuale” (p. 5). În consecinţă, valoarea perpetuă a dialogului interreligios a reprezentat pentru teologie „partea integrantă” prin intermediul căreia creştinii au putut argumenta, „în cadrul discuţiilor cu cei de alte credinţe şi ideologii, calitatea omului de „chip” care tinde spre „asemănarea” cu Dumnezeu, fiind creat şi trăind pe pământ ca persoană unică şi liberă. „Adevăratul dialog are loc în profunzimea personală ultimă a partenerilor şi, ca atare, devine un fenomen uman. El aparţine persoanei care se deschide pentru a fi înţeleasă şi dă mărturie pentru a face pe alţii să înţeleagă… Contestat de unii, neglijat de alţii, adesea neînţeles şi de multe ori uitat, dialogul reprezintă centrul vieţii noastre creştine, având un trecut ce este la fel de vechi ca şi credinţa noastră” (pp. 7-8).

Despre autor

Autorul lucrării, pr. conf. dr. Adrian Boldişor, este cadru didactic al Facultăţii de Teologie din Craiova, titularul catedrei de Istoria Religiilor. Pe lângă activitatea universitară, părintele profesor este angajat şi în lucrarea culturală a Arhiepiscopiei Craiovei, fiind director al Editurii „Mitropolia Olteniei” şi redactor-şef al revistei „Mitropolia Olteniei”. Pe lângă lucrarea sus-amintită, pr. Boldişor a semnat mai multe cărţi, studii şi articole la edituri şi reviste de prestigiu din ţară şi străinătate. Amintim aici de teza doctorală „Valenţe creştine în gândirea lui Mircea Eliade”, publicată, de asemenea, la Editura „Mitropolia Olteniei”, alcătuită sub îndrumarea reputatului profesor Remus Rus.

Arhid. Ioniţă Apostolache


Atașate la articol:


“Importanţa şi actualitatea dialogului interreligious”