16.12.2016 – Istoricul bisericilor din Parohia Malu Mare


A. Date legate de aşezare:

Parohia se află situată în partea de sud-est a oraşului Craiova, în partea stângă a râului Jiu, pe şoseaua Craiova Bechet, la 10 km de reședința de județ și se învecinează la vest cu oraşul Craiova, în nord cu nou înființată comuna Cârcea (Coșoveni), la est cu satul Secui dependent de comuna Teasc, iar la sud cu râul Jiu.

De-a lungul timpului așezarea s-a format în etape succesive prin migrația populației din cătunul Vârâți, supus inundațiilor Jiului.

Parohia este formată din satele Malu Mare şi Malu Mic. Statistic suprafața comunei „în anul 1982 era de 2805 ha. Moşii se găsesc în satele: Malu Mare, aparținând lui H. Canrea şi locuitorilor”(1).

Conform aceleiaşi surse istorice așezarea avea „în anul 1982, 699 de locuitori, din care 62 de case şi 100 de bordeie; în anul 1912, 96 de locuitori aşezaţi în 199 de clădiri locuite; în anul 1930, 4100 locuitori; în anul 1956, 5133 de locuitori; în 1966, 5652 de locuitori; în 1977, 6238 de locuitori, iar în anul 1992, 5094 de locuitori” (2).

Actualizând această evoluție demografică putem înregistra o evoluţie pozitivă până în anul 1990 după care începe un uşor recul. Astăzi în parohia Malu Mare trăiesc un număr de 4000 de suflete. Declinul s-a datorat scăderii natalității şi migrației în alte zone. Cu toate aceste însă material aşezarea a cunoscut o dezvoltare accelerată datorită părții geografice şi așezării ei în imediata apropiere a orașului Craiova. Ultimele două bordeie au fost vizibile până în anul 1988. Astăzi majoritatea locuitorilor fiind proprietari unor case frumoase, iar în ce priveşte situaţia economică în cadrul comunei funcționează multe societăți comerciale, o grădiniță, o școală cu clasele I-VIII, şi un liceu cu profil agricol pentru clasele XI- XII. Comună este dotată cu dispensar uman, în care activează doi medici de familie, şi două farmacii. Primăria comunei beneficiază de căi de acces moderne (D.N 55), care străbat comuna de la un capăt la celălalt, ulițe pietruite, apă curentă etc.

B. Date legate de bisericile parohiei Malu Mare:

Viaţa spirituală a locuitorilor din parohia Malu Mare este cunoscută îndeaproape odată cu dezvoltarea așezării care a avut loc în sec XX.

Biserica cu Hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie este biserica atestată documentar, fiind construită între anii 1941-1945, din contribuția enoriașilor, iar „din anul 1943 Malu Mare a devenit parohie de sine stătătoare, deşi încă din anul 1935 se crease un post extrabugetar la parohia Preajba pentru filia Malu Mare”(3).

Aceasta este o biserică modestă aşezată în central satului, în dreapta șoselei Craiova-Bechet, în imediata apropiere a cimitirului. Inițiativa construcției i-a aparținut Pr. C. Dinu care a funcţionat ca paroh la această biserică. Biserica este construită în formă de corabie, are o lungime de 17 metri, cu o lăţime de 6 metri, iar înălțimea până la boltă este de 5 metri. Are o turlă aparentă construită din lemn şi îmbrăcată cu solzi de tablă. Astăzi biserică deserveşte ca şi capelă pentru cimitirul din preajma ei.

C. Hotărârea enoriașilor parohiei de a închina un nou locaș de închinare:

Terenul pe care a fost construită biserica cu hramul Sf. Împăraţi Constantin și Elena a fost donat de familia Ştefan şi Nely Cherciu, în anul 2007, iar piatră de temelie a fost pusă în anul 2009, luna august, ziua 22, prin cuvenită rânduiala de binecuvântare oficiată de către Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, cu osârdia şi osteneala preotului paroh Pungociu Ion. Biserica este zidită din cărămidă, acoperită cu table de cupru, tocaria şi ferestrele tip termopan, iar pardoseala este din marmură.

Arhitectura bisericii este reprezentativă, îmbinând stilul bizantin şi brâncovenesc, conform proiectului întocmit de arhitectul Miereanu Mihai. În mare parte fondurile necesare ridicării, finisării şi împodobirii sfântului locaş a fost suportate de către Consiliul Local al comunei Malu Mare, a enoriaşilor parohiei, precum şi a Ministerului Culturii şi Cultelor.

Pictura a fost realizată în tehnica frescă, de către tinerii şi talentații pictori, Emanuel şi Cristina Soos. Slujba de sfințire s-a săvârşit în ziua de 29 mai 2016, de către Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Note:

1. Dicționar istoric al localităților din Jud. Dolj, Academia Română, Vol. D-M, Editura Alma, Craiova, 2004, pag. 306.

2. Idem.

3. Biserici Doljene –File din Istorie, A.T Firescu, I-A, Pătuleanu, p. 169.

Pr. Ion Pungociu,

Parohia Malu Mare, judeţul Dolj


Atasate la articol:


Biserica „Sf Imparati Constantin si Elena” – Malu Mare, Dolj