Norme de tehnoredactare


Colectivul redacțional:

 • Cons. Arhid. Adrian LUPU;
 • P.C. Consilier Administrativ;
 • Insp. Eparhial Pr. Ştefan BĂRBULESCU;
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova: Diac. Dr. Sorin VULCĂNESCU;
 • Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova: Pr. Prof. dr. Cristin SPERLEA;
 • Insp. Media Dna. Gabriela FIRU.

Condițiile de publicare:

 • studii/articolele/texte primite de la P.C. Preoţi înscrişi la concursurile de obţinere a gradelor preoţeşti sau didactice, vor fi însoţite obligatoriu de acordul pentru publicare din parte unui cadru didactic al Facultăţii Ortodoxe din Craiova (Anexa 1);
 • studii/articolele/texte primite de la studenţi, masteranzi sau doctoranzi ai Facultăţii de Teologie, vor fi însoţite obligatoriu de acordul pentru publicare din parte unui cadru didactic al Facultăţii Ortodoxe din Craiova (Anexa 1);
 • studii/articolele/texte primite de la profesori pentru disciplina Religie vor fi însoţite obligatoriu de acordul pentru publicare din parte Inspectorilor de specialitate; pentru judeţul Dolj – Dna. Prof. Dr. Iuliana Gheorghe; pentru judeţul Gorj – P.C. Pr. Prof. Neofit Stănciulescu (Anexa 2);
 • studii/articolele/texte primite de la alte persoane decât cele menţionate mai sus (cadre didactice ale Facultăţii de Teologie sau ale altor unităţi de învăţământ, profesori din învăţământul preuniversitar, P.C. Preoţi, colaboratori laici, etc.), vor primi acordul de publicare din partea colectivului redacţional (Anexa 3).

Norme de tehnoredactare a materialelor electronice trimise spre publicare în Revista Ortodoxă, publicație online a Arhiepiscopiei Craiovei

Având în vedere că această publicație este concepută pentru a veni în ajutorul preoților, al profesorilor de religie și al studenților, atât pentru activitatea lor publicistică, dar și pentru susținerea procesului de obținerea a diferitelor grade preoțești și punctaje, materialul trimis spre publicare în regim on-line are anumite caracteristici care trebuie îndeplinite. Orice material trimis pe adresa redacţiei trebuie să conţină un minim de 1.000 de caractere.

A. Pentru că acest material va fi publicat în regim electronic, trebuie știut că modul de citare cu note de subsol nu este cel obișnuit, anume în partea de jos a fiecărei pagini, ci notele se vor regăsi toate la sfârșitul întregului text. De asemenea, în textul principal notele se vor marca între paranteze, care vor corespunde cu cele de la sfârșitul textului. Pentru o mai bună înțelegere, exemplificăm cu următorul text:

„Pentru varianta românească, atunci când vrei să afli ce spun Canoanele despre un anume lucru sau despre o anumită situație, ai la dispoziție lucrarea numită Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și Comentarii (1). Același traseu l-am urmat și eu. Mi-am propus să analizez cu atenție care sunt dispozițiile canonice în legătură cu săvârșirea Sfintei Taine a Mărturisirii și dacă sunt anumite canoane care interzic preotului să spună către altcineva cele încredințate lui în scaunul spovedaniei (2)”.

Note:

 1. Datele complete ale acestei lucrări sunt următoarele: Arhid. Prof. Dr. IOAN N. FLOCA, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și Comentarii, ediția a III-a, ediție îngrijită de Dr. Sorin Joantă, Sibiu, 2005.
 2. Poate surprinzător pentru mulți, dar nu sunt foarte multe canoane care să aibă în atenție Taina Mărturisirii. Eu m-am oprit la cele care le-am considerat importante și pe care le numesc aici în ordine istorică: Canonul 74 al Sfântului Vasile cel Mare, Canonul 102 Trulan și Canonul 28 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul.

B. Partea cea mai importantă o reprezintă modul de citare, pe care îl vom descrie în rândurile următoare:

I. Citatele în text vor fi așezate între ghilimele, conform procedurii românești: „…….”. În cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza ghilimelele franțuzești: <>.

II. Cărțile, articolele sau volumele editate, folosite în text, vor fi menționate prin note de subsol între paranteze (vezi punctul A), după cum urmează:

a) Prenumele și Numele autorului se vor scrie cu majuscule (a se folosi Caps Lock); titlurile cărților și ale volumelor colective se vor scrie cu litere italice (a se folosi Ctrl + I); apoi se va menționa numele complet al traducătorului 2 (acolo unde este cazul), numele editurii, locația, anul de apariție și numărul paginii/paginilor de la care se face citarea sau de unde se preia ideea. Exemplificăm modelul pentru a fi mai ușor de înțeles:

JOHN MEYENDORFF, Teologia Bizantină, traducere de Pr. conf. dr. Alexandru Stan, Ed. IBMBOR, București, 1996, p. 225-230.

b) în cazul citărilor din articole se va menționa numele autorului scris cu majuscule, la fel ca în cazul citării din cărți, titlul va fi scris între ghilimele („…”), se va menționa între ghilimele numele revistei din care face parte, numărul revistei, anul apariției și pagina corespunzătoare citării, conform următoarei exemplificări:

ANA-MARIA RĂDULESCU, „Desființarea mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, Perioada 1958-1960”, în Revista „Mitropolia Olteniei” (în mențiunile ulterioare se va folosi prescurtarea, ex.: MO), nr. 1-4/2011, p. 199.

c) În cazul citărilor din studii editate în volume, se va menționa prenumele și numele autorului scris cu majuscule, titlul complet al studiului va fi scris între ghilimele, după care se va menționa scris cu italic titlul volumului, urmat de către numele editorului, editura unde a fost publicat, locația, anul, precum și paginile corespunzătoare citării:

Pr. conf. Dr. NICOLAE MORAR, „Aspecte ale libertății religioase în epoca lui Constantin cel Mare”, în Sf. Constantin cel Mare. Teologie, politică și hagiografie în Bizanțul timpuriu, editat de Lect. dr. Daniel Lemeni, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, p. 145- 153.

d) În cazul citărilor cu IDEM și IBIDEM, se va cita conform cu exemplul următor:

1. Pr. Prof. dr. ION BRIA, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, București, 1989, p. 76-90.

2. IBIDEM, p. 304.

3. IDEM, Comentariu la Catehismul Ortodox, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2000, p. 27-45.

e) Atunci când un autor este citat doar cu o singură lucrare/articol, la următoarea citare din aceiași lucrare se va folosi prescurtarea op.cit. sau art. cit., după caz:

1. Pr. Prof. dr. ION BRIA, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, București, 1989, p. 76-90.

2. JOHN MEYENDORFF, Teologia Bizantină, traducere de Pr. conf. dr. Alexandru Stan, Ed. IBMBOR, București, 1996, p. 225-230.

3. Pr. Prof. dr. ION BRIA, op. cit., p. 311.

f) Atunci când un autor este citat cu cel puțin două titluri, la următoarea notă se va cita în felul următor: Numele și prenumele autorului scris cu majuscule, titlul prescurtat…, urmat de numărul paginii. Exemplificăm pentru acest caz: 3

Pr. Prof. dr. ION BRIA, Comentariu la Catehismul…, p. 32.

III. În cazul citărilor surselor electronice se va proceda în felul următor: numele autorului scris cu majuscule, titlul articolului scris între ghilimele, titlul revistei în ghilimele, numărul și anul (dacă se găsesc menționate), adresa web completă și între paranteze va fi trecută data la care a fost accesată adresa, conform cu exemplele următoare:

1. Arhid. Prof. IOAN I. ICĂ JR., „Centenar Noica”, în „Revista Teologică”, nr. 1/2010, http://www.revistateologica.ro/aMOicol.php?r=31&a=3460 (11.01.2011).    

2. http://www.revista-mitropoliaolteniei.ro/index.html (22.11.2015).

C. Un alt aspect de respectat îl reprezintă scrierea textului cu diacritice, adică folosind cele 5 litere ale alfabetului românesc: ă, â, î, ș, ț. Exemplu: a se scrie „mâncarea duhovnicească” și nicidecum „mancare duhovniceasca”.

D. De asemenea, fiecare autor își va asuma întreaga responsabilitate pentru conținutul materialelor publicate și pentru autenticitatea materialului critic folosit.

E. Autorul trebuie să menționeze următoarele date personale: prenumele și numele, precedat de funcția deținută (preot, profesor de religie, student, doctorand etc.), afilierea instituțională (parohia unde slujiți ca preot, școala unde predați, facultatea unde studiați etc.) și adresa de email.

F. Materialele vor fi trimise la următoarea adresă de email:s_invatamant@m-ol.ro sau lupu.adrian1977@gmail.com.


Documente