Contact


Textele pot fi trimise pe adresa de mail lupu.adrian1977@gmail.com sau pot fi aduse, în format electronic, la „Biroul de catehizare, învăţământ şi activităţi cu tineretul” din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

Persoană de contact:

Cons. Arhid. Adrian Lupu
E-mail: lupu.adrian1977@gmail.com
Tel.: 0736 77 33 68.