04.12.2019 – Inima, plinătate a vieţii spirituale în viaţa poporului iudeu

Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Corinteni-cap.4:16-18 revelează prin forța cuvântului apostolic tensiunea efortului susținut clipă de clipă a întregii noastre ființe cea trupească și cea sufletească:”De aceea noi nu cădem de oboseală.Și chiar dacă omul nostru dinafară se trece,totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește zi de zi.Căci întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.Pentru că noi nu ne uităm la locurile care se văd ci la cele ce nu se văd,căci lucrurile care se văd sunt trecătoare,pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.”Dintotdeauna Biserica a venerat sfintele scripturi și cele vechi testamentare și în special pe cele noi ale”Legământului Euharistic”.Astfel,venerând Însuși Trupul Domnului neîncetat în lucrarea sfintei și dumnezeieștii Liturghii,se dăruiește permanent Trupul lui Hristos-credincioșilor.”Pâinea Vieții”prefăcută la Masa Logosului-Cuvântului rămâne ”hrana cea vie și de viață făcătoare”.Cuvântul profeților și al sfinților apostoli fac permanent auzit la sfintele slujbe în biserica-Mireasa Lui glasul Sfântului Duh,iar propăvăduirea și credința însași,sunt hrănite și călăuzite în mod tainic-imuabil de Însuși Dumnezeu.

            ”Viu este Cuvântul Lui Dumnezeu și lucrător ….”(Ev.4.12) , Cel ”care are putere să zidească și sa dea moștenire pentru toți cei sfințiți .”(Fapte 20.32 și I Tesaloniceni 2.13) De ,aceea toți cei credincioși sunt îndemnați să guste din darurile bogate ale sfințeniei harice,apropiindu-se cu inima curată de masa euharistică a ”Pâinii care s-a pogorât din Ceruri”.Pentru toți fii și fiicele bisericii aici este forța și tăria credinței curate,hrană pentru suflete”Izvorul curat și nesecat al vieții spirituale”. În ebraică Leb –Lebab pentru iudaismul Vechiului Testament inima reprezintă cel mai important organ dintre toate pe care le conține trupul omului.De aceea poate reprezenta în chip autentic pentru credinciosul iudeu, adâncul de taină ,nevăzut al omului.Pentru semiți, inima reprezintă deopotrivă și depozitarul simțămintelor zugrăvite prin nenumărate expresii plastice și simbolice: dragoste, bucurie, dorință, iritare, curaj, inteligență, trufie, amintiri, grijă etc.; elemente pe care le regăsim cu abundență în mulți din Psalmii împăratului și profetului David. Pe de altă parte, inima este și sediul sau centrul gândirii intelectului.Un adevărat înțelept se spune că este acela care se desăvârșește în cuprinderea meșteșugului său,în special aceea care iscusiți fiind în tainele meseriei lor,sunt considerați harismatici pentru că produc lucruri sfinte menite să îmbogățescă și să înalțe catre Domnul inimile,simțirea-cugetele oamenilor.”Tu vei vorbi către cei înțelepți în cuget pe care Eu i-am umplut de duhul înțelepciunii și al priceperii”.( Ieșirea cap.28.3) Adevăratul înțelept este cel înțelept cu inima.Tot asemenea sunt numiți ”cei drepți cu inima”.(Ps.7.11) Sunt cei care se străduiesc să caute și să împlinească virtuțiile,dar mai ales se dovedesc iubitori ai dreptății divine. Către sfârșitul epocii celui de al doilea Templu acest termen Lebab-inimă va fi extrem de folosit și comentat în întreaga literatură ebraică.

            Întreaga psihologie a gândirii iudaice se concentrează pe inimă,centru și motor al întregii existențe umane”Organ central și misterios al vieții […] reprezintă strânsa legătură care exista la semiți, între știință și virtute, între neștiință și păcat, având ca effect așezarea în inimă, a principiului de bază, al faptelor bune și al celor rele.“ Tot în inimă ca centru vital al vieții însă vazut de data aceasta ca loc- topos spiritual, găsim în manuscrisele essenienilor, înscrierile de la Qumrân, nenumărate referiri la acest locaș care conține toate simțămintele. Aici este depozitul- zăcământul simbolic din care izvorăsc principiile vieții morale dar și al celei religioase. Și scrierile rabinice ”se conformează concepției biblice asupra inimii,o înfățișează drept organ fundamental al vieții morale.”

 

BIBLIOGRAFIE:

DICŢIONAR Enciclopedic al BIBLIEI,Humanitas

Pr. Laurenţiu Bozdoc