Manuscrisele din biblioteca personală a preotului profesor Alexie Buzera

Una din cele mai proeminente figuri ale secolului trecut a fost fără îndoială Alexie Al. Buzera[1], compozitor, dirijor, bizantinolog, folclorist[2] dar mai ales profesor zecilor de generații ce s-au ocupat cu studiul melodicii bizantine și nu numai.

Alexie Buzera se năștea la 18 ianuarie 1934, din părinții Alexie și Maria[3] în satul Didilești, comuna Câlnic.[4] Își începe studiile în satul natal și termină ciclul I de studii (clasele 1-4) aici.

            La vârsta de numai 11 ani este înscris la cursurile Școlii de cântăreți bisericești din Târgu-Jiu unde studiază muzica bizantină cu domnul profesor Tache Popescu iar pe cea occidentală cu Cicerone Paralescu.

            La Școala din Tîrgu-Jiu studiază din 1945 până în 1948, timp în care își pune bazele formării sale ca muzician. Pentru a se putea dezvolta hotărăște să plece la Craiova pentru a studia la Seminarul Teologic din cartierul Mofleni, iar în perioada 1949-1950 și 1951-1952[5] îl găsim la cursuri, având la catedra de muzică bisericească pe marele profesor Chiril Popescu.[6]

În perioada 1950-1951 cât a lipsit de la Craiova datorită stării materiale proaste, merge și studiază la Seminarul monahal de la Mânăstirea Neamț fapt ce mai târziu îl va ajuta în activitatea editorială.[7] După ce a absolvit cu examen de diferență Liceul “Frații Buzești” din Craiova, frecventează, în perioada 1952-1956, cursurile Institutului Teologic Universitar din București unde are privilegiul de a studia muzica cu Nicolae Lungu și Anton Uncu[8] iar Liturgica cu Ene Braniște.[9] Din 1956 până în 1960 îl găsim deja profesor la Seminarul din Craiova[10] semn că se bucura deja de apreciere imediat după terminarea studiilor universitare.

Devine absolvent al Conservatorului de Muzică din Bucureşti, cursuri fără frecvenţă, iar între 1960-1963 predă la școala generală de șapte ani din comuna Izvor, jud. Dolj.[11]

Primește titlul academic de doctor în muzicologie în anul 1999, când sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Victor Giuleanu întocmește lucrarea cu titlul: “Cultura muzicală românească de tradiție bizantină din sec. al XIX-lea”.[12]

Din 1981 se va afla neîncetat la catedră în mediul teologic până la pensionarea sa în 2004, astfel încât între 1981-1994 predă muzică vocală și bisericească la Seminarul Teologic “Sf. Grigorie Teologul” din Craiova, iar între 1992 și 2004 la Facultatea de Teologie din Craiova predă Muzică psaltică și Ritual. În 1989 este hirotonit preot pe seama Bisericii cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” – Mântuleasa,[13] funcție în care va rămâne până la pensionare în 2002.

La 19 ianuarie 2011, la vârsta de 77 de ani Preotul Profesor Alexie Al. Buzera s-a mutat la Domnul, slujba de prohodire de la Biserica Harșu din Craiova fiind oficiată de către IPS Acad. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

În prezent biblioteca personală a preotului profesor Alexie Buzera se află în custodia Facultății de Teologie din Craiova, ea numărând numeroase volume de teologie sau muzică bizantină și nu numai.

Cele mai importante volume din biblioteca menționată sunt manuscrisele muzicale din secolele XIX și XX. Deși preotul Ion Bârnea menționează nu mai puțin de 10 manuscrise muzicale aflate în biblioteca lui Alexie Buzera,[14] subsemnatul, în calitate de registrator al bibliotecii, nu am descoperit decât 6. Din inventarul făcut de mine, față de cel al pr. Ion Bârnea lipsesc manuscrisul nr. 6,[15] manuscrisul nr. 8,[16] manuscrisul nr. 9[17] și manuscrisul nr. 10.[18]

În cele ce urmează vom prezenta cuprinsul amănunțit al manuscriselor descoperite.

Primul manuscris din biblioteca preotului Alexie Buzera îi aparține lui Ilie Stoianovici-Jianu și este Tomul al doilea al Antologiei lui Macarie Ieromonahul, publicată la București în 1827. Manuscrisul are dimensiunea 240×180 și este într-o stare destul de bună. A fost alcătuit chiar în anul apariției Tomului al doilea al Antologiei, și anume 1827.

Despre autorul manuscrisului, Ilie Stoianovici-Jianu, nu știm când s-a născut, însă știm că a studiat muzica la Craiova cu Dimitrie Theodorache Castrino între 1819 și 1821/1822.[19] În această perioadă (1812 sau mai devreme[20] – 1822) a deținut și funcția de cântăreț la Biserica Mântuleasa iar în 1822 pleacă spre București pentru a studia muzica cu Macarie Ieromonahul.[21] Aici avea să fie cântăreț la Biserica Sf. Nicolae-Vlădica. Aici, datorită calităților sale caligrafice deosebite, Macarie Ieromonahul îi încredințează copierea a două manuscrise: Stihirarul (1825) și Tomul al doilea al Antologiei (1827).[22]

În 1827 revine la Craiova și este angajat „defteros” la Biserica Madona Dudu[23] iar în 1833 îl găsim cântăreț la Biserica Obedeanu.[24] În 1838 încă îl găsim cântăreț acolo, conform unei însemnări,[25] iar în 1842 era coleg cu Filip Paleologul la Biserica Sf. Ilie.[26] Aflăm dintr-o însemnare că în anul 1893 nu mai era în viață, deci murise anterior acestui an.[27]

De la el au rămas 10 manuscrise muzicale, după cum urmează:

 • BAR, ms. rom., 1690, Stihirar, 1825;
 • BAR, ms. rom. 1691, Papadichie, începutul sec. XIX;
 • BAR, ms. rom.-gr., 2233, Tomul al doilea al Antologiei, 1832;
 • BAR, ms. rom., 4359, Antologie, 1829;
 • BMO, ms. rom.-gr., 95, Antologie, prima jumătate a sec. XIX;
 • BMO, ms. rom., 1744, Tomul al doilea al Antologiei, 1836;
 • BARV, ms. rom., 7521, Antologie, 1838;
 • BpCC, ms. rom., 1, Antologie, prima jumătate a sec. XIX;
 • BpAB, ms. rom., 1, Tomul al doilea al Antologiei, 1827;

Cuprinsul manuscrisului nr. 1, al lui Ilie Stoianovici-Jianu, aflat în biblioteca personală a Pr. Prof. Alexie Buzera:

 • Troicinicul, glas 2, f. 2r;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 1, f. 4v;
 • Troparul Învierii, glas 1, f. 5r;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 2, f. 6r;
 • Troparul Învierii, glas 2, f. 6r;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 3, f. 7r;
 • Troparul Învierii, glas 3, f. 7v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 4, f. 8r;
 • Troparul Învierii, glas 4, f. 8v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 5, f. 9r;
 • Troparul Învierii, glas 5, f. 9v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas6, f. 10v;
 • Troparul Învierii, glas 6, f. 10v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 7, f. 11v;
 • Troparul Învierii, glas 7, f. 11v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 8 trifonic, f. 12v;
 • Troparul Învierii, glas 8 trifonic, f. 12v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 8 (pe larg)., f. 13v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 8 trifonic, f. 14v;
 • Dumnezeu este Domnul, glas 8 trifonic, f. 14v;
 • Tropar (Porunca cea cu taină), glas 8, f. 14v;
 • Aliluia (ce se cântă în Postul mare), glas 8, f. 16r;
 • Aliluia (ce se cântă în Postul mare), glas 8 trifonic, f. 16v;
 • Tropar (Iată Mirele), glas 8, f. 17r;
 • Tropar (Iată Mirele – scurt), glas 8, f. 18v;
 • Tropar (Când slăviții ucenici), gls 8, f. 19r;
 • Tropar (Când slăviții ucenici – scurt), gls 8, f. 20r;
 • Binecuvântările Învierii (de Petru Lampadarie), glas 5, f. 20v;
 • „Alte evloghitarii”, glas 5, f. 22v;
 • „Antifoanele glasului al patrulea, care se cântă peste an la toate sărbătorile”, glas 4 leghetos, f. 25v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Ioan Protopsaltul), glas 1, f. 26v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Dionisie Fotino), glas 4 leghetos, f. 38r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Grigorie Protopsaltul), glas 8 trifonic, f. 50r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Ioan Protopsaltul), glas 4, f. 60v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Daniil Protopsaltul), glas 4, f. 70v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Petru Lampadarie), glas 5, f. 82r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Petru Lampadarie, mai scurt), glas 5, f. 96v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Sinesie Sfetagorețul), glas 6, f. 99r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Petru Lampadarie), glas 7 varis, f. 110v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Meletie Sinaitul), glas 8, f. 121v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Hurmuz Hartofilax), glas 8, f. 133r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Iacov Protopsaltul), glas 4, f. 146v;
 • Polieleu (Cuvânt bun, al lui Gheorghe Criteanul), glas 7 varis, f. 150v;
 • „Iar când nu se cântă cratimile se zice acest Aliluia”, glas 8, f. 163r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 1 tetrafon, f.  163v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 3, f. 169r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului), glas 3, f. 169v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 4, f. 171r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului), glas 4, f. 172r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 5, f. 173r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului), glas 5, f. 174r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 6, f. 176r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului), glas 6, f. 176v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 7 varis, f. 177v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului), glas 7varis, f. 178v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 8, f. 180r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului), glas 8, f. 181r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 4 leghetos, f. 183r;
 • Polieleu (La râul Babilonului, al lui Grigorie Protopsaltul), glas 3, f. 189r;
 • Polieleu (La râul Babilonului, al lui Hurmuz Hartofilax), glas 3, f. 196v;
 • Polieleu (La râul Babilonului, al lui Macarie Ieromonahul), glas 3, f. 202v;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Ioan Protopsaltul), glas 1, f. 206v;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Ioan Protopsaltul), glas 2, f. 214r;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Mihalache Protopsaltul), glas 3, f. 216r;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Ioan Protopsaltul), glas 4, f. 219r;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Meletie Sinaitul), glas 5, f. 222v;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Petru Lampadarie), glas 6, f. 226r;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Petru Lampadarie – se repetă precedenta), glas 6, f. 229r;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Ioan Protopsaltul), glas 7 varis, f. 233r;
 • Pasapnoarie (Toată suflarea, a lui Petru Lampadarie), glas 8, f. 236v;
 • „Acestea se cântă după Evanghelie duminica. Psalmul 50”, glas 2, f. 240r;
 • Ușile pocăinței (ale lui Petru Lampadarie românite de D. Suceveanu), glas 8, f. 243r;
 • Ușile pocăinței (ale lui Grigorie Protopsaltul), glas 8, f. 244r;
 • „Ceea ce ești mai cinstită pe opt glasuri, facerea lui Kir Petru Lampadarie”, f. 245r;
 • „Hvalitele pe opt glasuri, facerea lui Iacov Protopsaltul”, f. 254v;
 • Axion (Cuvine-se), glas 2, f. 261r;
 • Axion (Cuvine-se), glas 3, f. 261v;
 • Axion (Cuvine-se), glas 7 varis, f. 262r;
 • Lumină lină, glas 2, f. 263r;
 • Polihroniu arhieresc, glas 7 varis, f. 264r;
 • Matimă când se îmbracă arhiereul (De demult proorocii), glas 7 varis, f. 265r;
 • Însemnare: „Scrisu-s-au acest Tom de mine, Ilie Stoianovici de la biserica Maica Precista ot Dud, cu cheltuiala dumnealui Kir Theodorache proim cântăreț al școalei de muzichie românești al Craiovei și au luat sfârșit la leat 1827 noiembrie în 12 zile. Acest tom a început să se scrie în București și s-au sfârșit în Craiova”, f. 269r;
 • Semnat Nestor, Mitropolitul Olteniei 14 aprilie 1979, f. 269r;
 • Doamne femeia păcătoasă (a lui Macarie Ieromonahul), glas 8, f. 269v;
 • Doxologia mare (a lui Petru Lampadarie, în greacă), glas 4 leghetos, f. 279v;
 • Însemnare: „Manuscrisul de față, în mare, are același cuprins cu Tomul al doilea al Antologiei, tipărită de Macarie la 1827 în București, cu excepția Voscresnelor pe care copistul nu le-a mai introdus, în schimb a trecut Doamne femeia păcătoasă și Doxologia lui Petru Lampadarie, glas 4 leghetos, în grecește. Pr. Prof. A. Buzera 7 dec. 1992”, f. 277v.

Manuscrisul cotat cu numărul 2 din biblioteca Pr. Prof. Alexie Buzera, este scris de Ioan Constantinescu, are dimensiunea 190×135 și reprezintă o Antologie scrisă în anul 1863. Manuscrisul se prezintă bine, are coperți cartonate de culoare albastru închis, cu cotor de piele și este intitulat „Colecție de cântări bisericești”.

Cuprinsul manuscrisului nr. 2, al lui Ioan Constantinescu, aflat în biblioteca personală a Pr. Prof. Alexie Buzera:

 • Veniți să ne închinăm, glas 8, f. 1r;
 • Fericit bărbatul, glas 8, f. 1r;
 • Fericit bărbatul, glas 8, f. 4v;
 • Lumină lină, glas 2, f. 6r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Anton Pann), glas 8, f. 7v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului, al lui Anton Pann), glas 5, f. 14r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Anton Pann), glas 8, f. 17v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului, al lui Anton Pann), glas 8, f. 24r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Anton Pann după Petru Lampadarie), glas 5, f. 27r;
 • Polieleu (La râul Babilonului, al lui Anton Pann), glas 8, f. 28r;
 • Mărimuri (la Nașterea Maicii Domnului), glas 1, f. 31v;
 • Mărimuri (Slavă…Și acum…), glas 1, f. 32r;
 • Heruvic (text grecesc cu alfabet latin, al lui Grigorie Protopsaltul), glas 1, f. 33r;
 • Axion (Cuvine-se), glas 5, f. 33v;
 • Heruvic (text grecesc cu alfabet latin, al lui Grigorie Protopsaltul), glas 4 din Di, f. 34v;
 • Heruvic (text grecesc cu alfabet latin), glas 8, f. 35v;
 • Axion (Cuvine-se, „de părintele Varlaam. 1864”), glas 8, f. 36v;
 • Heruvic (text grecesc cu alfabet latin), glas 8 6, f. 37v;
 • Axion (Cuvine-se – text grecesc cu alfabet latin), glas 2, f. 38v;
 • Doxologia mare, glas 5, f. 39r;
 • Doxologia mare, glas 2, f. 42r;
 • Doxologia mare, glas 3, f. 45v;
 • Doxologia mare, glas 4, f. 49r;
 • Doxologia mare, glas 5, f. 52v;
 • Doxologia mare, glas 6, f. 56r;
 • Doxologia mare, glas 7 varis, f. 59v;
 • Doxologia mare, glas 8, f. 63r;
 • Doxologia (Pe Tine Dumnezeule te lăudăm), glas 8, f. 66v;
 • Sfinte Dumnezeule, glas 8, f. 69v;
 • Axion praznical (la Crăciun), glas 1, f. 71r;
 • Axion praznical (la Bobotează), glas 6, f. 72r;
 • Axion praznical (la Întâmpinarea Domnului), glas 3, f. 73r;
 • Axion praznical (la Bunavestire), glas 4, f. 74r;
 • Axion praznical (la Intrarea în Biserică), glas 4, f. 74v;
 • Axion praznical (la Florii), glas 4, f. 75v;
 • Axion praznical (la Paști), glas 1, f. 76r;
 • Axion praznical (la Înjumătățirea Praznicului), glas 8, f. 77v;
 • Axion praznical (la Înălțarea Domnului), glas 5, f. 78r;
 • Heruvic, glas 3, f. 79r;
 • Axion (Cuvine-se), glas 3, f. 80v;
 • Heruvic, glas 5, f. 81v;
 • Axion (Cuvine-se, al lui Nicolae Călinescu), glas 5, f. 83v;
 • Heruvic, glas 6, f. 84v;
 • Axion (Cuvine-se), glas 6, f. 86r;
 • Heruvic, glas 8, f. 86v;
 • Axion (Cuvine-se), glas 8, f. 88v;
 • Psalmul 102, glas 8, f. 90r;
 • Psalmul 145, glas 2, f. 93v;
 • Psalmul 145, glas 7 varis, f. 96r;
 • Veniți să ne închinăm (la Vohod), glas 2, f. 98r;
 • Doamne mântuiește, glas 8, f. 98r;
 • Sfinte Dumnezeule, glas 2, f. 98v;
 • Câți în Hristos, glas 1, f. 99r;
 • Crucii Tale, glas 2, f. 100r;
 • Aliluia (după Apostol), glas 1, f. 100v;
 • Răspunsuri mari (ale lui Iosif Naniescu), glas 8, f. 101r;
 • Răspunsuri mari, glas 8, f. 102r;
 • Axion praznical (la Rusalii), glas 4, f. 103r;
 • Axion praznical (la Schimbarea la Față), glas 4, f. 104r;
 • Axion praznical (la Adormirea Maicii Domnului), glas 1, f. 104v;
 • Axion praznical (la Înălțarea Sfintei Cruci), glas 8, f. 105v;
 • Irmos calofonic (O anghelos Evoa, text grecesc cu alfabet latin), glas 1, f. 106r;
 • Slavă…Și acum… Ziua Învierii, glas 5, f. 107r;
 • Ușile pocăinței, glas 8, f. 108r;
 • La mulțimea faptelor, glas 6, f. 109r;
 • Răspunsuri mari (la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare), glas 2, f. 109v;
 • Axion (De tine se bucură), glas 8, f. 112r;
 • Pe arătătorul, glas 2, f. 113v;
 • Să se îndrepteze (la Liturghia Darurilor), glas 1, f. 114r;
 • Prochimenul (Să nu întorci fața Ta), glas 8, f. 114r;
 • Prochimenul (Dat-ai moștenire), glas 8, f. 114v;
 • Heruvic (la Liturghia Darurilor), glas 1, f. 115r;
 • Condac (Suflete al meu), glas 2, f. 116r;
 • Dumnezeu este Domnul (pe larg), glas 8, f. 116v;
 •  Dumnezeu este Domnul (scurt), glas 8, f. 117v;
 • Tropar (Porunca cea cu taină), glas 8, f. 118r;
 • Condac (Apărătoare Doamnă), glas 8, f. 119r;
 • Aliluia (în Postul Mare), glas 8, f. 120v;
 • Aliluia (în Postul Mare), glas 8, f. 121r;
 • Aliluia (în Postul Mare), glas 8, f. 121v;
 • Tropar (Iată Mirele), glas 8 trifonic, f. 122r;
 • Tropar (Când slăviții ucenici), glas 8 trifonic, f. 123r;
 • Heruvic (în Joia Mare), glas 6, f. 124r;
 • Axion (în Joia Mare), glas 5, f. 125v;
 • Heruvic (în Sâmbăta Mare), glas 5, f. 126r;
 • Axion (în Sâmbăta Mare), glas 6, f. 127r.

Manuscrisul cotat cu numărul 3 din biblioteca amintită este un manuscris în mare parte grecesc. Autorul cântărilor în limba greacă nu se cunoaște însă cele în română sunt copiate de Popescu George, după cum reiese din însemnarea de pe prima copertă: „Această carte îmi este prezentată mie subsemnatului fiindcă era scrisă grecește și oarecare hârtie nescrisă, eu, subsemnatul am scris oarecare cântări ce mi-au fost mie necese, fiind pe clasa aIIIa, Seminar de Argeșu, semestrul al II-lea și-mi este dată de D(omnul) Radu Ionne, coleg cu mine. Anul 1867, mai 4. Popescu George”. Dimensiunile manuscrisului sunt 250×170, este Irmologhion și a fost scris la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cuprinsul este îmbrăcat în piele maro și se găsește într-o stare bună.

Cuprinsul manuscrisului nr. 3, autor Popescu George și un autor anonim, aflat în biblioteca personală a Pr. Prof. Alexie Buzera:

 • Răspunsuri mari, glas 4 leghetos, f. 1r;
 • Răspunsuri mari, glas 4 din Di, f. 1v;
 • Însemnare: „Această carte este dăruită mie de domnul Ioniță Popescu. I. Iliescu, 1912”, f. 2v;
 • Filă albă, f. 3;
 • Diferite catavasii (la Crăciun, la Paști etc) în limba greacă alcătuite de Petru Vizantie, f. 4r – 91r;
 • File goale, f. 71r – 72v;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Petru Lampadarie), glas 5, f. 92r;
 • Ușile pocăinței, glas 8, f. 98v;
 • Tropar (Iată Mirele), glas 8 trifonic, f. 99v;
 • Tropar (Când slăviții ucenici), glas 8 trifonic, f. 100r;
 • Tropar (Hristos a înviat), glas 5, f. 100v.

Manuscrisul numărul 4 din colecția lui Alexie Buzera, este scris de monahia Paisia Terheni la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea. Manuscrisul este îmbrăcat în piele maro, se află într-o stare bună și are dimensiunea 195×125. Din cuprins reiese că este

Anastasimatar – Antologie.

Cuprinsul manuscrisului nr. 4, autor monahia Paisia Terheni, aflat în biblioteca personală a Pr. Prof. Alexie Buzera:

 • Doamne strigat-am, glas 1, p. 1;
 • Dogmatica, glas 1, p. 3;
 • Doamne strigat-am, glas 2, p. 6;
 • Dogmatica, glas 2, p. 8;
 • Doamne strigat-am, glas 3, p. 11;
 • Dogmatica, glas 3, p. 12;
 • Dogmatica, glas 3, p. 15;
 • Doamne strigat-am, glas 4, p. 17;
 • Doamne strigat-am, glas 4, p. 19;
 • Doamne strigat-am, glas 5, p. 20;
 • Dogmatica, glas 5, p. 22;
 • Domatica, glas 4, p. 24;
 • Doamne strigat-am, glas 6, p. 27;
 • Dogmatica, glas 6, p. 29;
 • Doamne strigat-am, glas 7, p. 31;
 • Dogmatica, glas 7, p. 33;
 • Doamne strigat-am, glas 8, p. 35;
 • Dogmatica, glas 8, p. 37;
 • Axion (Cuvine-se, în limba slavă), glas 1, p. 39;
 • Axion (Cuvine-se, „alcătuit de Iosif Nanie”), glas 2, p. 41;
 • Axion (Cuvine-se), glas 3 agem, p. 43;
 • Axion (Cuvine-se, „bulgăresc”), glas 7 varis, p. 45;
 • Axion (Cuvine-se), glas 8, p. 48;
 • Heruvic (al lui Nectarie Protopsaltul), glas 1, p. 50;
 • Heruvic, glas 2, p. 54;
 • Heruvic, glas 3, p. 58;
 • Heruvic, glas 4 din Di, p. 64;
 • Heruvic, glas 5, p. 68;
 • Heruvic, glas 6, p. 73;
 • Heruvic, glas 7 varis, p. 77;
 • Heruvic, glas  8, p. 80;
 • Brațele părintești, glas 5, p. 84;
 • Axion praznical (la Paști, în limba greacă), glas 1, p. 86;
 • Axion (Cuvine-se), glas 5, p. 89;
 • Axion (Cuvine-se, al lui Nectarie Protopsaltul), glas 1, p. 91;
 • Axion (Cuvine-se), glas 7 varis, p. 93;
 • Axion (Cuvine-se), glas 8, p. 95;
 • Fericit bărbatul, glas 8, p. 98;
 • Doamne femeia, glas 8, p. 104;
 • Binecuvântările Învierii (ale lui Dimitrie Suceveanu), glas 5 tetrafon, p. 110;
 • Heruvic (la Liturghia Darurilor), glas 1, p. 116;
 • Heruvic (la Liturghia Darurilor), glas 7 varis, p. 120;
 • Chinonic (Gustați și vedeți), glas 7 varis, p. 123;
 • Prochimen (Duminică seara), glas 8, p. 126;
 • Prochimen (Duminică seara), glas 8, p. 127;
 • Heruvic, glas 2, p. 128;
 • Heruvic, glas 3, p. 133;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, „bulgăresc”), glas 4, p. 138;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea II, Mărturisiți-vă Domnului, „bulgăresc”), glas 4, p. 148;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I), glas 2, p. 157;
 • Heruvic (în limba greacă), glas 4 din Di, p. 165;
 • Axion (Cuvine-se, „intonat de sfinția sa protosinghelul Varlaam”), glas 5, p. 169;
 • Axion praznical (la Înălțare), glas 5, p. 172;
 • Axion praznical (la Rusalii), glas 4, p. 173;
 • Axion praznical (la Schimbarea la Față), glas 4, p. 175;
 • Axion praznical (la Schimbarea la Față), glas 4, p. 176;
 • Axion praznical (De tine se bucură), glas 8, p. 178;
 • Axion (Cuvine-se, în limba greacă), glas 6, p. 182;
 • Axion praznical (la Adormirea Maicii Domnului), glas 1, p. 185;
 • Axion praznical (la Nașterea Maicii Domnului), glas 8, p. 187;
 • Axion praznical (la Înălțarea Sfintei Cruci), glas 8, p. 188;
 • Același stih însă cu alt irmos (la Înălțarea Sfintei Cruci), glas 8, p. 190;
 • Axion praznical (la Crăciun), glas 1, p. 193;
 • Același stih însă cu alt irmos (la Crăciun), glas 1, p.  195;
 • Axion praznical (la Bobotează), glas 6, p. 197;
 • Același stih însă cu alt irmos (la Bobotează), glas 6, p. 198;
 • Axion praznical (la Întâmpinare), glas 3, p. 200;
 • Axion praznical (la Florii), glas 4, p. 202;
 • Axion praznical (la Paști), glas 1, p. 203;
 • Heruvic (în limba greacă, al lui Teodor Fokaefs), glas 1, p. 206;
 • Heruvic (în limba greacă, al lui Teodor Fokaefs), glas 4 din Di, p. 211;
 • Heruvic (în limba greacă, al lui Petru Efesiu, incomplet, pagină ruptă), glas 8, p. 216;
 • Polieleu (Cuvânt bun, al lui Dimitrie Suceveanu), glas 4, p. 218;
 • Heruvic (în Sâmbăta Mare), glas 5, p. 233;
 • Heruvic (în Joia Mare), glas 6, p. 239;
 • Axion (în Joia Mare), glas 6, p. 241;
 • Heruvic (în limba greacă, al lui Teodor Fokaefs), glas 5, p. 245;
 • Heruvic (în limba greacă, al lui Teodor Fokaefs), glas 6, p. 254;
 • Heruvic (în limba greacă, al lui Teodor Fokaefs), glas 7 varis, p. 262;
 • Heruvic (în limba greacă, al lui Teodor Fokaefs), glas 8, p. 267;
 • Cântarea a IXa (la Întâmpinarea Domnului, „Legănușul”), glas 3, p. 272;
 • Axion (Cuvine-se, în limba greacă, al lui Teofan monahul, incomplet), glas 4 din Di, p. 285;
 • Pagini lipsă, pp. 286 – 287;
 • Axion (Cuvine-se), glas 7 varis, p. 288;
 • O preafrumoasă pustie, glas 5, p. 291.
 •  

Autorul manuscrisului cu numărul 4 din biblioteca lui Alexie Buzera este Ștefan Bazilescu. Manuscrisul aparține începutului de secol XX (1928) și are dimensiunea 200×160. Starea manuscrisului este relativ bună, având cotorul dezlipit. Filele sunt prinse în coperți negre de carton iar după cuprins avem în față un Liturghier, chiar dacă denumirea manuscrisului este: Muzica bisericească. Cântările prezentate în manuscris sunt compoziții proprii.

Ștefan Bazilescu s-a născut la 4 martie 1864 în comuna Tălpaș din județul Dolj și a studiat muzica de strană între anii 1874-1878, împreună cu tatăl său, Vasile Popescu, și cu Gheorghe Popilian, psalt în Parohia Soceni.[28] A urmat cursurile seminarului Teologic din Râmnicu Vâlcea (1878-1882),[29] devenind apoi învățător și ocupând, pe rând, catedrele din satele: Mânăstireni, Tina, Crăpături și Bodești (1882-1892).[30]

A funcționat ca psalt în strana Parohiei Tălpaș între 1892-1898 iar între 1898-1926 îl găsim în strana Parohiei Soceni dar și ca învățător la școala din localitate.[31] Se pensionează în 1926 iar la 8 noiembrie 1953 se mută la cele veșnice.[32] De la el au rămas 5 manuscrise, 4 dintre ele aflându-se în Biblioteca Uniunii Compozitorilor din București:[33]

 • Ms. rom., 4647, Cântece (laice și bisericești), 1913;
 • Ms. rom., 4648, Cântece de stea, începutul sec. XX;
 • Ms. rom., 4649, Vicleiul, 1915;
 • Ms. rom., 4650, Biblioteca melodiilor populare române pe note bisericești, 1912;
 • BpAB, ms. rom., 5, Muzica bisericească, 1928;

Cuprinsul manuscrisului nr. 5, autor Ștefan Bazilescu, aflat în biblioteca personală a Pr. Prof. Alexie Buzera:

 • Răspunsuri la ectenia mare, glas 8, f. 2r;
 • Răspunsuri la ectenia mare, glas 3, f. 2v;
 • Răspunsuri la ectenia mare, glas 5, f. 2v;
 • Antifonul I (Binecuvintează), glas 8, f. 3r;
 • Antifonul I (Binecuvintează), glas 1, f. 3v;
 • Antifonul I (Binecuvintează), glas 3, f. 3v;
 • Antifonul I (Binecuvintează), glas 8, f. 4r;
 • Antifonul II (Unule născut), glas 8, f. 4r;
 • Antifonul II (Unule născut), glas 1, f. 4v;
 • Antifonul II (Unule născut), glas 3, f. 5v;
 • Antifonul II (Unule născut), glas 2, f. 6r;
 • Fericirile (doar stihira a 9a), glas 8, f. 6v;
 • Fericirile (doar stihira a 9a), glas 1, f. 7r;
 • Fericirile (doar stihira a 9a), glas 3, f. 7r;
 • Veniți să ne închinăm (la Vohod), glas 2, f. 7v;
 • Veniți să ne închinăm (la Vohod), glas 3, f. 7v;
 • Sfinte Dumnezeule, glas 2, f. 8r;
 • Sfinte Dumnezeule, glas 5, f. 8v;
 • Sfinte Dumnezeule, glas 1, f. 9r;
 • Sfinte Dumnezeule, glas 3, f. 9r;
 • Sfinte Dumnezeule, glas 2, f. 9r;
 • Câți în Hristos, glas 8 cromatic, f. 9v;
 • Câți în Hristos, glas 1, f. 9v;
 • Câți în Hristos, glas 1, f. 10r;
 • Câți în Hristos, glas 3, f. 10r;
 • Câți în Hristos, glas 1, f. 10v;
 • Crucii Tale, glas 2, f. 10v;
 • Crucii Tale, glas 1, f. 11r;
 • Crucii Tale, glas 3, f. 11r;
 • Crucii Tale („auzit de la Oprea Demetrescu”), glas 2, f. 11r;
 • Aliluia (după Apostol), glas 8 cromatic, f. 11v;
 • Aliluia (după Apostol), glas 1, f. 12r;
 • Aliluia (după Apostol, „Altul”), glas 1, f. 12r;
 • Aliluia (după Apostol), glas 3, f. 12r;
 • Aliluia (după Apostol), glas 5, f. 12r;
 • Răspunsuri la ectenia întreită, glas, glas 8 cromatic, f. 13v;
 • Răspunsuri la ectenia întreită, glas 1, f. 13v;
 • Răspunsuri la ectenia întreită, glas 3, f. 14r;
 • Răspunsuri la ectenia întreită („Învățat în școală. 1881. Profesor I. Smeu”), glas 8, f. 14v;
 • Heruvic („Imitat și dezvoltat după o cântare a lui Năpârcă), glas 6, f. 15r;
 • Heruvic („Același mai scurt”), glas 6, f. 16v;
 • Heruvic („Așa cum îl cântau țârcovnicii. Cum îl cânta și tatăl meu Vasilache”), glas 1, f. 18r;
 • Heruvic, glas 3, f. 19r;
 • Heruvic („De la domnul Claru în școală. 1881”), glas 5, f. 20v;
 • Răspunsuri la ectenia cererilor, glas 8, f. 21r;
 • Răspunsuri la ectenia cererilor, glas 1, f. 21v;
 • Răspunsuri la ectenia cererilor, glas 3, f. 21v;
 • Răspunsuri la ectenia cererilor („Învățate în școală. 1881”), glas 5, f. 22r;
 • Răspunsuri mari, glas 8 cromatic, f. 22r;
 • Răspunsuri mari, glas 1, f. 23v;
 • Răspunsuri mari, glas 3, f. 24r;
 • Răspunsuri mari („De-ale lui Suceveanu. Învățată în școală. 1881”), glas 8, f. 25v;
 • Răspunsuri mari („Variantă după ale lui Nae Mateescu. Învățată în școală. 1881”), glas 5, f. 26v;
 • Răspunsuri mari („Din manuscrisul din 1881, fără arătare de numele celui ce le-a compus. Pare compilație după Anton Pann”), glas 5, f. 28r;
 • Axion (Cuvine-se), glas 8 cromatic, f. 29r;
 • Axion (Cuvine-se), glas 1, f. 30r;
 • Axion (Cuvine-se, „imitație după Macarie”), glas 3, f. 30v;
 • Axion (Cuvine-se, „axion de Anton Pann. Învățat în școală în 1879”), glas 1, f. 31v;
 • Tatăl nostru, glas 5, f. 33v;
 • Unul sfânt, glas 8 cromatic, f. 34r;
 • Unul sfânt, glas 3, f. 34r;
 • Unul sfânt („de la O. Demetrescu”), glas 8, f. 34v;
 • Furtuna („Poezie de Th. Șerbănescu din Abecedarul de dl. Barbu Constantinescu, 1882. Melodia de Pr. I. Șt. Bazilescu. Reconstituire de Șt. Bazilescu după memorie și după niște note de muzică liniară, deoarece originalul preotului Bazilescu, pe psaltichie, s-a pierdut. 1929.III.21”), glas 6 din Di, f. 36r;
 • Răspunsuri mari („Se cântă pe la mânăstiri în diferite variante, pe care, păstrând tema, dl. I. Popescu – Pasărea le-a modificat precum se vede”), glas 8, f. 37r;
 • Acum se întinge condeiul („Sentința lui Pilat ce se cântă în Sfânta și Marea Joi la Denie, cântată de Chiriță Rosescu, fost protopsalt la Biserica Madona Dudu din Craiova. Descoperită de P. Ștefănescu cântăreț Craiova și prelucrată de I. Popescu – Pasărea”), glas 5, f. 38r;
 • Soarele și-a ascuns, glas 5, f. 38v;
 • Glasul Domnului, glas 8, f. 42v;
 • Astăzi firea apelor, glas 8, f. 43r;
 • Către glasul celui ce strigă, glas 8, f. 44r;
 • Cel ce ai săturat, glas 8, f. 45r;
 • Împărate ceresc („În stil popular de Șt. Bazilescu), glas 6, f. 47v;
 • Doxologia mare („de Șt. Bazilescu 1929.VII.23”), glas 8 cromatic, f. 48r;
 • Doxologia mare, glas 1, f. 50v;
 • Cel ce ai săturat („de Șt. Bazilescu 1930 iul. 28”), glas 5, f. 54r;
 • Răspunsuri la ectenia întreită („de Șt. Bazilescu 1930 sept. 3”), glas 8, f. 54v.

Manuscrisul cu numărul 7 din biblioteca Pr. Prof. Alexie Buzera este și cel mai deteriorat. Lipsesc coperțile precum și filele de început și sfârșit. Are dimensiunea 175×115 și datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea. După conținut este Pobobier/Antologie iar autorul nu se cunoaște.

Cuprinsul manuscrisului nr. 7, autor anonim, aflat în biblioteca personală a Pr. Prof. Alexie Buzera:

 • Podobii, diferite glasuri, f. 1r;
 • Polieleu (Robii Domnului – starea I, al lui Petru Lampadarie), glas 5, f. 12r;
 • Axion (Cuvine-se, în limba slavă), glas 8, f. 22r;
 • Doxologia mare, glas 5, f. 22v;
 • Doxologia mare, glas 6, f. 25v;
 • Doxologia mare, glas 8, f. 28r;
 • Psalmul 102, glas 8, f. 31r;
 • Antifonul I (Binecuvintează), glas 8, f. 33v;
 • Psalmul 145, glas 7 varis, f. 34r;
 • Antifonul II (Unule născut), glas 7 varis, f. 35r;
 • „Cântări ce se cântă de tineri și seminariști în sala de examen, scoase de domnul profesor păr(inte) Iosif Deaconu Deftereu, 1838”, glas 8, f. 35v – 36r;
 • Neume fără text, f. 38v – 41v. 

[1] Pentru o biografie completă recomandăm: NICUȘOR LĂZĂRICĂ, In memoriam Alexie Al Buzera. 5 ani de la moartea sa, în Studia Doctoralia Andreiana, anul V, nr. 1, ianuarie-iunie, Aditura Andreiana, Sibiu, 2016, pp. 88-97.

[2] VIOREL COSMA, Lexicon, Ed. Muzicală, vol.I, București, 1989, p. 242; GHEORGHE C. IONESCU, Muzica bizantină în România. Dicționar cronologic, Ed. Sagittarius, București, 2003, pp. 490-492; OVIDIU BÂRLEA, Istoria folcloristicii, Ed. Enciclopedică, București, 1974; NICU MOLDOVEANU,  Istoria muzicii bisericești la români, Ed. Basilica, București, 2010,  pp. 146-147; GH. N. DUMITRESCU-BISTRIȚA, Folclorul oltenesc și culegătorul lui în Cântecul popular oltenesc, Ed. CCES – Dolj, Craiova, 1973; NICU MOLDOVEANU, Muzica bisericească la români în sec. al XX-lea în BOR, , București, an CIII , nr. 7-8, 1985, p. 629; MOISA MIRCEA, Adnotările unui profesor în Ramuri, Craiova, an XI, nr. 2, 15 februarie, 1974; NICU MOLDOVEANU, Preocupări de muzică și muzicologie în ultimii 50 de ani (1923-1975)  în Studii Teologice, București, an XXIX, nr 3-4, 1977, p. 264, 278; NICU MOLDOVEANU, Index general al studiilor, articolelor, recenziilor, compozițiilor, prelucrărilor și armonizărilor de muzică bisericească din revistele Patriarhiei Române în AFTOUB, București, 2006, pp. 286-292.

[3] Pr. Lector dr. ION BÎRNEA, Muzica bisericească din Oltenia în secolele al XIX-lea și al XX-lea, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, p. 125.

[4] Există și ipoteza conform căreia s-ar fi născut la Câlnic, județul Vâlcea însă această variantă este incoerentă chiar prin prisma faptului că această localitate se află în județul Gorj. Vezi Dr. TOMA RĂDULESCU, Biserica Mântuleasa, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, p. 116.

[5] NICU MOLDOVEANU, (coord.); NICOLAE NECULA,  (coord.); VASILE STANCIU, (coord.); SEBASTIAN BARBU-BUCUR, (coord.); DANIEL, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Dicționar de muzică bisericească românească, Ed. Basilica, Bucuresti, 2013, p. 116.

[6] Chiril Popescu a predat pentru o scurtă perioadă de timp (1949-1954) la Seminarul din Craiova.

[7] Rămâne în relații foarte bune cu Mânăstirea Neamț și în viitor va fi ajutat financiar pentru publicarea Tezei de Doctorat, fapt pentru care și mulțumește în lucrare. ALEXIE BUZERA,  Cultura muzicală românească de tradiție bizantină din sec. al XIX-lea, Fundația Scrisul Românesc, Craiova, 1999.

[8] NICU MOLDOVEANU, (coord.), op. cit., p. 116

[9] GHEORGHE IONESCU, op. cit., p. 61.

[10] IBIDEM.

[11] La început nu a predat muzică ci istorie modernă.

[12]ALEXIE AL. BUZERA, Cultura muzicală românească de tradiție bizantină din sec. al XIX-lea, Fundația Scrisul Românesc, Craiova, 1999.

[13] GHEORGHE IONESCU, op. cit. p. 61.

[14] Pr. Lector dr. ION BÎRNEA, Muzica bisericească din Oltenia în secolele al XIX-lea și al XX-lea, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, pp. 291-294.

[15] Ms. rom., 6, Alexie Buzera, Cântece populare și de lume, prima jumătate a sec. XX.

[16] Ms. rom., 8, Autor anonim, Antologie, a doua jumătate a sec. al XIX-lea.

[17] Ms. rom., 9, Theofil S. Niculescu, Slujba Sf. Grigorie Decapolitul, 1948.

[18] Ms. rom., 10, Alexie Buzera; Vasile Martinoiu, Slujba Sfinților Nifon, Serghie și Vach, 1955.

[19] ALEXIE AL. BUZERA, Cultura muzicală românească de tradiție bizantină din sec. al XIX-lea, Fundația Scrisul Românesc, Craiova, 1999, p. 391.

[20] Pr. Lector dr. ION BÎRNEA, Muzica bisericească din Oltenia în secolele al XIX-lea și al XX-lea, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, p. 80.

[21] IBIDEM.

[22] ALEXIE AL. BUZERA, op. cit., p. 392.

[23] IBIDEM.

[24] Pr. Lector dr. ION BÎRNEA, op. cit., p. 81.

[25] IBIDEM, p. 82.

[26] ALEXIE AL. BUZERA, op. cit., p. 392.

[27] IBIDEM.

[28] Pr. Lector dr. ION BÎRNEA, op. cit., p. 97.

[29] GHEORGHE C. IONESCU,  Lexicon al celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu muzica de tradiție bizantină în România, Ed. Diogene, București, 1994, p. 36.

[30] ALEXIE AL. BUZERA,  Coordonate ale culturii muzicale din Oltenia. Muzica de tradiție bizantină, Editura Reduta, Craiova, 2003, p. 266.

[31] GHEORGHE C. IONESCU, op. cit., p. 36.

[32] ALEXIE AL. BUZERA, op. cit., p. 267.

[33] Pr. Lector dr. ION BÎRNEA, op. cit., pp. 98-99.

Arhid. dr. Nicuşor Lăzărică