Sf. Cruce – cale spre mântuire (3)

puterea semnului Sfintei Cruci este experimentată de credincioşii creştini pentru că, stropită cu sângele Mielului lui Dumnezeu Care S-a jertfit pe ea pentru mântuirea lumii (In 1, 29), a dobândit sfinţenie mare, infinit mai mare decât aceea a jertfelnicului Vechiului Testament (Ies 29, 37). Folosirea semnului crucii ca gest ce însoţeşte rugăciunea are un efect miraculos, pentru că emană o putere harică purificatoare şi ocrotitoare care nu poate fi explicată decât prin Jertfa mântuitoare a lui Hristos Domnul.

În vremea noastră, un grup de oameni de ştiinţă ruşi a experimentat proprietăţile miraculoase ale semnului crucii şi ale rugăciunii, iar fizicianul Angelina Malakhovscaya, citată de publicaţia Zhizn”, declară următoarele: Am stabilit că vechiul obicei al facerii semnului crucii deasupra mâncării şi băuturii, înainte de masă, are un profund sens mistic. În spatele lui este un folos practic: mâncarea este purificată efectiv instantaneu. Este un mare miracol, ce se întâmplă fizic în fiecare zi. Concluziile savanţilor ruşi în urma acestor experimente merită să fie consemnate şi aici: Malakhovskaya a studiat puterea semnului crucii timp de aproximativ zece ani. A făcut numeroase experimente descoperind proprietăţile bacteriale unice ale apei după ce este binecuvântată cu o rugăciune ortodoxă şi cu semnul crucii. Studiul a mai observat un nou şi necunoscut efect al Cuvântului lui Dumnezeu, de transformare a structurii apei, în special densitatea ei optică în spaţiul ultraviolet”.[1]

Oamenii de ştiinţă au studiat impactul rugăciunii Tatăl nostru şi al semnului crucii asupra bacteriilor patogene. Toate mostrele conţineau anumite bacterii. S-a observat că dacă se rosteşte rugăciunea domnească şi se face semnul crucii asupra apei, numărul bacteriilor dăunătoare scade de şapte, zece, sute sau chiar mii de ori. Rugăciunea a fost spusă atât de credincioşi, cât şi de necredincioşi, iar numărul bacteriilor, indiferent de mediu, a scăzut faţă de mostrele de referinţă.

Oamenii de ştiinţă au mai dovedit efectul benefic al rugăciunii şi al semnului crucii asupra oamenilor. La toţi participanţii la teste presiunea sângelui s-a stabilizat, iar parametrii s-au îmbunătăţit. În mod uimitor, parametrii s-au modificat în direcţia necesară vindecării: la oamenii hipotensivi presiunea sângelui a crescut, iar la hipertensivi a scăzut. S-a mai observat că dacă semnul crucii este făcut neîngrijit şi fără să atingă punctele corespunzătoare – centrul frunţii, centrul plexului solar şi umerii – rezultatele pozitive ale testelor sunt mai slabe sau chiar absente.


[1] Pr. Prof. D. Stăniloae, Crucea şi înnoirea creaţiunii în învăţătura ortodoxă, în rev. „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 7-8/1976, p. 471.

Pr. Dan Dulămiţă